Icoana miraculoasă a Maicii Domnului

De la începutul activităţii sale în Cacica, pr. Jakub Bogdanowicz a sensibilizat populaţia în privinţa cultului deosebit al Mariei. Probabil în anul 1810, cu prilejul sfinţirii primei biserici, a adus copia miraculoasei icoane a Maicii Domnului de la Czestochowa. Chiar de la început, această icoană s-a bucurat de respectul cuvenit, lucru dovedit de faptul că a fost amplasată în altarul central închinat Neprihănitei Zămisliri a Preasfintei Fecioare Maria. Problema genezei icoanei rămâne deschisă în continuare. Totuşi, există câteva ipoteze pe care încercăm să le prezentăm şi să le evaluăm critic.

Conform tradiţiei orale, icoana a fost adusă dintr-o biserică armeano-catolică din Stanislawow, aflată în Ucraina. Biserica de rit armean, cu hramul Preasfintei Fecioare Maria din Stanislawow, construcţie din lemn, a fost ridicată în 1663, cu ajutorul fundaţiei lui Jedrzej Potocki. O sută de ani mai târziu, s-a înălţat o biserică mai mare, zidită, în care se afla miraculoasa icoană a Maicii Domnului.

Această icoană era copia icoanei de la Czestochowa executată, de bătrânul Daniel de 70 de ani, pentru un oarecare scriitor Dominic care, rugându-se în faţa acestei icoane, s-a însănătoşit într-un mod miraculos. Din cauza caracterului excepţional al acestei icoane, ea a fost amplasată în altarul central, la 22 august 1742. După aceasta, în biserică s-a săvârşit miracolul "lacrimilor" ce curgeau din ochii Madonei. Aloizy Friedrich în lucrarea sa "Istoria miraculoaselor icoane ale Preasfintei Fecioare Maria din Polonia" aminteşte că, atunci când oamenii adunaţi au cântat "Fii binecuvântată", chipul Preasfintei Fecioare Maria imediat s-a luminat şi însufleţit. Din alte analize reiese că icoana a rămas mult timp în biserica armeană, chiar după 1862 când aceasta a fost restaurată din temelii.

După unii cercetători, pr. Bogdanowicz a adus această icoană dintr-o biserică preluată de la iezuiţi şi nu din una armeană. Biserica iezuită cu hramul "Sfântul Stanislaw Kostka" a fost construită în 1729. După desfiinţarea Ordinului Iezuiţilor, biserica a fost destinată elevilor. Între 1829-1835, biserica a fost închisă, iar din 1847 a devenit în acelaşi timp şi biserică parohială unită. După înfiinţarea episcopiei unite în 1885, ea a fost destinată catedralei episcopale. Iezuiţii s-au întors la Stanislawow abia în 1883, dar au fost nevoiţi să construiască din nou o biserică.

Având în atenţie aceste evenimente negative ce au loc la începutul sec. al XIX-lea se poate accepta ca ipoteză credibilă că icoana a fost adusă de la biserica iezuiţilor. Mai trebuie amintită legătura existentă între numele pr. Bogdanowicz şi capela cimitirului de rit armean care a aparţinut familiei Bogdanowicz. Nu s-au găsit izvoare care să confirme strânsa legătură a pr. Bogdanowicz cu familia din Stanislawow. Luând în considerare că pr. Jakub era armean din Stanislawow, se poate afirma că el. probabil, a fost membru al aceleiaşi familii bogate. De aici decurge o altă concluzie: fiind dintr-o familie influentă, n-a avut mari greutăţi în a aduce la Cacica copia icoanei Maicii Domnului de la Czestochowa din biserica cu hramul "Sfântul Stanislaw Kostka", părăsită de către iezuiţi.

Deoarece lipseşte o documentaţie exactă asupra provenienţei icoanei, este dificil, pe baza acestor date, de afirmat şi de indicat izvorul acesteia. După analizarea tuturor ipotezelor posibile, cea mai credibilă pare a fi aceea potrivit căreia icoana provine de la biserica iezuiţilor. Pentru aceasta pledează faptul că la începutul secolului al XVIII-lea acest ordin a fost desfiinţat, iar iezuiţii au părăsit oraşul Stanislawow. Probabil, după interzicerea ordinului, când bisericile erau închise sau transformate în alte scopuri, pr. Bogdanowicz a decis să amplaseze această icoană în noua biserică din Cacica.

Se poate observa că locuitorii din Cacica, la fel cu cei din întreaga Bucovină, au venerat foarte repede această icoană.

Incertă rămâne data exactă când icoana a fost adusă la Cacica. Conform protocoalelor de vizitare, icoana a fost întronată festiv în altarul principal al bisericuţei construite de pr. Bogdanowicz în 1809. Festivitatea a avut loc un an mai târziu, în 1810, în timpul sfinţirii bisericii. Cultul acestei icoane a trecut repede dincolo de graniţele Bucovinei şi s-a păstrat până în zilele noastre.

De când a fost înălţată noua şi impunătoarea biserică, sfinţită în 1904, icoana miraculoasă a Maicii Domnului de la Cacica a devenit şi mai populară. Mărturie stă descrierea întronării festive a icoanei în altarul principal de către arhiepiscopii Jozef Bilczewski şi losif Weber: "Emoţionant a fost momentul când reverendissimii arhiepiscopi, după terminarea ceremoniei sfinţirii, au adus în biserică icoana Maicii Domnului, din capela unde s-a aflat până acum, şi de la altar au binecuvântat cu ea lumea. Mulţi au plâns atunci, căci era greu să nu plângi când Maica Domnului, ca şi cum ar vrea să răsplătească faptul că, în locul bisericuţei sărace şi vechi, l-am închinat o biserică somptuoasă, ne-a binecuvântat. Am împodobit repede altarul, pe care şi-a ocupat locul Regina Cerului şi a locuit Domnul Isus în Sfântul Sacrament - apoi a urmat o frumoasă slujbă. Aceasta a fost oficiată de arhiepiscopul Weber cu o bogată mitră, pe care o dăruise deja bisericii Cacica, asistat de pr. prelat Schmid, şi el cu mitră, doi canonici onorifici şi asistenţi îmbrăcaţi în veşminte aurite, slujba oferită de inepuizabilul în generozitatea sa arhiepiscop Weber".

Icoana este un basorelief de 86 x 60 cm, executată din lemn aurit şi argintat. Doar feţele şi palmele Maicii Domnului şi ale Pruncului Isus sunt pictate. Icoana reprezintă pe Preasfânta Fecioară Maria ţinând în braţe pe Pruncul Isus care cu mâna stângă strânge la piept o carte, iar dreapta o are ridicată învăţând poporul. Palma dreaptă a Mariei este îndreptată către Isus, ca şi cum ar spune: "Faceţi tot ce el vă zice!" Ambele figuri au coroane de stele.

Când, în mai 1999, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea a efectuat primul pelerinaj în România, printre darurile primite de Sfântul Părinte, cel mai valoros a fost copia icoanei Maicii Domnului de la Cacica.

Alte articole: