Pelerinajul credincioşilor din Parohia Iaşi "Adormirea Maicii Domnului"

Joi, 8 septembrie 2016, numeroşi credincioşi din Parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Iaşi, însoţiţi de pr. Pavel Beşleagă, au trăit momente deosebite de har cu ocazia pelerinajului anual la sanctuarul marian din Cacica.

Răspunzând unei chemări interioare, diverşi cinstitori ai Maicii Domnului s-au îndreptat spre Cacica pentru a celebra cu iubire şi bucurie naşterii unei copile, naşterea sfintei fecioare Maria, sau Crăciunul de toamnă aşa cum este denumit în documente vechi.

Ajunşi la destinaţie, după întâmpinarea şi pregătirea spirituală iniţiată de parohul locului, într-un glas de cântec marian, entuziast, comunitatea a păşit în casa Domnului trecând prin poarta sfântă. Purtând în suflet intenţii de laudă, de mulţumire şi de iubire, ne-am unit, apoi, într-un cor de rugăciune prin recitarea sfântului rozariu.

Prin Maria am ajuns la Isus, milostivirea divină întruchipată şi manifestată prin sacramentul Spovezii pentru cei doritori de îmbrăţişarea Tatălui milostiv.

Astfel, îmbrăcaţi în veşminte noi, de sărbătoare, la ora 11 participam la sfânta Liturghie concelebrată, într-o atmosferă de cântări alese şi înălţătoare dedicate naşterii celei mai frumoase şi sublime copile din istoria mântuirii, sfânta fecioară Maria.

Cu inimi iubitoare, ca o familie reunită în jurul mesei euharistice, ne-am hrănit şi din cuvântul de învăţătură al pr. Pavel Beşleagă, care, în esenţă, a subliniat nevoia de iubirea şi ajutorul Mariei. Într-un oraş din Portugalia - a spus părintele - pe o pancartă era scris: "Opreşte-ţi paşii, fiul meu, fără mine nu vei ajunge departe. Daca ai nevoie, cheamă-mă". Predica s-a încheiat cu îndemnul de a o imita pe Maria, grabnic ajutătoare în vizită la verişoara sa Elisabeta ca şi la nunta din Cana Galileii, model de tăcere şi interiorizare în suferinţă, pe Calvar.

Finalul sfintei Liturghii a fost marcat de momentul cultural privind prezentarea cărţii scrise de pr. dr. Fabian Doboş şi domnul dr. Dănuţ Doboş, intitulată Am suferit pentru Biserica lui Cristos. Pr. Alois Moraru, pr. Iosif Răchiteanu şi sr. Lucia Vârgă au evocat personalitatea pr. Ioan Parţac (1927-1996) cu termenii de: erou al credinţei în perioada comunistă, mărturisitor al preoţiei şi apostol înflăcărat al Maicii Domnului la Cacica, timp de 18 ani, fiind promotorul pelerinajelor la acest sanctuar marian, diecezan.

Programul itinerariului spiritual a continuat cu momente de adoraţie euharistică, în jurul orei 14, în care toţi, laolaltă, am lăudat şi adorat milostivirea divină cerându-i iertare, ajutor şi vindecare a minţii şi a inimii.

A urmat, apoi, un drum al urcuşului şi coborâşului pe uliţele din preajma bisericii. În peisajul autumnal al Bucovinei, am parcurs calea milostivirii, o cale simplă, o cale strâmtă, Calea crucii, meditând la suferinţele lui Cristos şi invocând ajutorul lui Dumnezeu pentru cei rămaşi acasă, pentru cei dragi, pentru cei bolnavi, suferinzi, pentru toate necesităţile Bisericii şi ale omenirii.

Cu acest moment s-a încheiat o zi splendidă, o zi minunată, o zi în care fiecare îşi vedea împlinită dorinţa tainică a sufletului exprimată prin cuvintele: "Am venit, Măicuţă, să te mai vedem", o zi de sărbătoare a bucuriei de a fi acasă, împreună mama şi fiii, în care fiecare a experimentat tandreţea milostivirii Mamei cereşti.

Ce poate fi mai frumos acum decât a exclama cu psalmistul: "Milostivirea Domnului în veci o voi cânta" (Ps 89,2) cu gând de bucurie şi recunoştinţă pentru nenumăratele haruri şi daruri primite, pentru dăruirea pastorală a preoţilor franciscani, pentru grija, efortul şi atenţia delicată a păstorilor sufleteşti din Parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Iaşi.

"Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!" (Ps 34,8).

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]

Sr. Iosefina Rediu, CIN