Pelerinajul tinerilor la Cacica: Milostivirea are mereu o faţă tânără!

În sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului tinerii din Dieceza de Iaşi sunt invitaţi să facă un pelerinaj la sanctuarul Sfintei Fecioare Maria de la Cacica. Motoul din anul acesta, Anul Milostivirii, pentru pelerinajului tinerilor este: Milostivirea are mereu o faţă tânără!

Care este semnificaţia unui pelerinaj?

În Scrisoarea de convocare a Jubileului Extraordinar al Milostivirii Sfântul Părinte Francisc spune: "Pelerinajul este un semn special în Anul Sfânt, pentru că este icoană a drumului pe care fiecare persoană îl parcurge în existenţa sa. Viaţa este un pelerinaj şi fiinţa umană este viator, un pelerin care parcurge un drum până la ţinta râvnită. Şi pentru a ajunge la poarta sfântă la Roma şi în orice alt loc, fiecare va trebui să facă, după propriile forţe, un pelerinaj. El va fi un semn al faptului că şi milostivirea este o ţintă la care trebuie să se ajungă şi care cere angajare şi jertfă. Aşadar, pelerinajul să fie stimulent la convertire: trecând prin poarta sfântă ne vom lăsa îmbrăţişaţi de milostivirea lui Dumnezeu şi ne vom angaja să fim milostivi cu alţii, aşa cum Tatăl este cu noi".

Cum pot trăi bine acest pelerinaj?

Tema pelerinajului tinerilor de anul acesta este: Milostivirea are mereu o faţă tânără! Acesta sunt cuvintele pe care papa Francisc le-a adresat tinerilor la Cracovia, cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului.

Sunt câteva momente specifice ale unui pelerinaj, care, dacă sunt trăite cu atenţie, fac ca pelerinajul să aducă multe roade spirituale. Întregul pelerinaj este o rugăciune a celui care se îndreaptă către un sanctuar, casa Domnului.

Primul moment al pelerinajului este plecarea. Aceasta trebuie să fie marcată de un moment de rugăciune, în care fiecare persoană pune în faţa lui Dumnezeu dorinţa cu care participă la pelerinaj şi intenţiile de rugăciune.

Drumul pelerinajului trebuie să fie început îndreptând privirea spre cer. Psalmul 121, unul din psalmii pelerinilor, spune că întreaga fiinţă trebuie să fie înălţată către Domnul, chiar şi în situaţiile cele mai dificile: Domnul te va păzi de orice rău,/ Domnul îţi va apăra sufletul./ Domnul te va păzi la plecare şi la venire,/ de acum şi până în veac.

Un adevărat pelerinaj presupune şi efortul. Acesta este un element esenţial al pelerinajului. A parcurge un drum pe jos, înfruntând căldura sau frigul, razele dogoritoare ale soarelui sau ploaia, asfaltul înfierbântat sau pietrele şi praful înseamnă o penitenţă şi o întărire a voinţei. De fapt, viaţa este uneori o "cursă cu obstacole". Însă în pelerinajul nostru pământesc Cristos păşeşte mereu cu noi.

Parcurgerea în spirit de credinţă a drumului către sanctuar oferă ocazia minunată de a trăi o experienţă de comuniune. Legătura cu Dumnezeu, întărită prin rugăciune, pregăteşte şi întăreşte comuniunea dintre persoane, care poate fi prelungită, după încheierea pelerinajului, prin acţiuni de caritate, de solidaritate sau de voluntariat, care ne reamintesc că am primit mult de la Dumnezeu şi în mod gratuit.

Pelerinajul ne ajută ca prin umilinţă şi recunoştinţă să conştientizăm mai mult această gratuitate şi abundenţă a harului lui Dumnezeu

Într-o lume mereu agitată şi grăbită în care vrem să avem totul şi imediat pelerinajul ne educă să dăm valoare aşteptării. La sanctuar nu se ajunge imediat, însă parcurgerea drumului are valoare în sine şi face să crească bucuria întâlnirii cu Domnul în casa sa.

Apropierea de sanctuar face să crească această bucurie, parte integrantă a pelerinajului. Psalmul 122 spune: M-am bucurat când mi s-a spus:/ "Să mergem în casa Domnului!".

Cum se va desfăşura pelerinajul tinerilor?

Pelerinajul tradiţional al tinerilor la sanctuarul de la Cacica va începe duminică, 14 august 2016. Tinerii care doresc să participe sunt rugaţi să fie prezenţi la locul de după calea ferată, înainte de zona unde încep serpentinele, până la ora 12.30. La această oră va avea loc ritualul pornirii în pelerinaj, în prezenţa Preasfinţitului Petru Gherghel şi a Preafericirii Sa Fouad Twall, patriarh latin al Ierusalimului. Apoi, va începe procesiunea spre sanctuar. Aici se va ajunge în jurul orei 13.30 şi va avea lor trecerea prin poarta sfântă şi ritualul primirii pelerinilor tineri la sanctuar

Sfânta Liturghie de la ora 18.00 va fi animată de tineri, de seminarişti şi de persoanele consacrate.

Următorul moment va fi privegherea mariană şi procesiunea cu lumânări de la ora 22.00.

Sfânta Liturghie din solemnitatea Adormirea Maicii Domnului va avea loc la ora 11.00.

Întregul program al pelerinajului poate fi găsit aici.

Pr. Felix Roca
Oficiul pentru Pastoraţia Tineretului