Peregrinatio Mariae - Arini

Parohia Romano-Catolică "Naşterea Sfintei Fecioare Maria" din Arini a trăit momente de mare bucurie şi de har, în perioada 21-24 noiembrie 2013, cu ocazia vizitei icoanei miraculoase a sfintei Fecioare Maria de la Cacica şi a misiunilor populare ţinute de pr. Isidor Dâscă.

"Şi de unde mie fericirea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu?" (Lc 1,43) Aceasta a fost atmosfera în care comunitatea romano-catolică din Arini, în ziua Prezentării Sfintei Fecioare Maria la Templu, a primit vizita icoanei miraculoase a sfintei Fecioarei Maria de la Cacica.

Chiar dacă această icoană a sosit la ceas de seară, într-o atmosferă de toamnă târzie, sosirea ei a adus în sufletele credincioşilor lumină, iar în întreaga comunitate un aer de primăvară. La întâmpinarea acesteia, o emoţie vie se putea citi atât pe chipul adulţilor, cât şi al copiilor: Vine mama noastră cerească, şi nu vine singură; în braţe îl poartă pe Fiul lui Dumnezeu. La întâmpinare, o familie i-a oferit un buchet de flori, dar pe parcursul şederii sale în biserică ne-am dat imediat seama că vizita ei a venit ca să ne ofere ceva mult mai frumos şi mai important: Maria a venit ca să ni-l ofere pe Dumnezeu fiecăruia dintre noi în mod personal şi mai ales familiilor noastre creştine.

Am înţeles acest lucru cu ajutorul părintelui decan de Bacău, Isidor Dâscă, care în aceste zile de har a ţinut misiuni populare, în cadrul cărora a subliniat cât de importantă este credinţa, cât de mare este demnitatea familiei şi ce frumoasă este curăţia. Totodată, părintele ne-a făcut să conştientizăm ce monstruozitate este păcatul, care sunt acele pericole ce pot pune în criză viaţa de familie şi buna convieţuire a acesteia, dar şi cât de importantă este virtutea iubirii pe care soţii sunt chemaţi să o împărtăşească şi să şi-o mărturisească.

Încă de la începutul meditaţiilor, părintele predicator a atras atenţia că principalul protagonist al misiunilor populare este Duhul Sfânt. Acelaşi Duh care a făcut posibilă întruparea Fiului lui Dumnezeu lucrează şi în inima omului înlăturând păcatul şi readucându-i omului harul sfinţitor, acel har care îl face pe om să fie sfânt. Şi, într-adevăr, lucrarea acestuia nu s-a lăsat întârziată, acest lucru văzându-se în primul rând în modul în care credincioşii au participat la sacramentul sfintei Spovezi şi la cel al sfintei Euharistii.

A fost impresionant să vedem în timpul celebrărilor şi în afara acestora dragostea cu care creştinii au înconjurat-o pe Maica Domnului. Pe parcursul celor trei zile biserica a rămas mereu deschisă şi au fost puţine acele ceasuri, chiar şi din noapte, în care să nu fi vegheat cineva în rugăciune lângă această icoană. Mamele care-şi aduceau pruncii şi copii pentru a fi binecuvântaţi ori pentru a-i încredinţa ocrotirii sale, copii, tineri şi oameni în vârstă, cu toţii ne-am apropiat de ea cu o veneraţie profundă. Pe chipul tuturor se observa marea încredere că acele rugăminţi înălţate lui Dumnezeu prin mijlocirea ei vor fi ascultate. Da, cu adevărat acele săruturi aşternute cu atâta pietate pe icoana ei manifestau aceeaşi atitudine: dragoste şi încredere.

După ultima celebrare a sfintelor misiuni, icoana miraculoasă fost purtată în procesiune pe străzile satului, pentru ca prezenţa ei să binecuvânteze toate acele realităţi care ne înconjoară, case, gospodării, ogoare, dar şi pe aceia care în aceste zile au stat deoparte ori au privit ceea ce se petrece mânaţi doar de curiozitate.

După ultimul rămas bun de la ora 13.30, această icoană a fost urcată în maşină pentru ca prezenţa ei să binecuvânteze o altă comunitate. Nu mai aveam decât un singur regret, că ea nu a rămas mai mult timp la noi. Lacrimile care au însoţit acest ultim salut nu au fost numai de tristeţe, ci şi de satisfacţia de a ne fi bucurat pentru puţin timp de prezenţa ei. Desigur, acest pelerinaj al icoanei miraculoase a Sfintei Fecioare Maria de la Cacica în comunitatea noastră s-a încheiat, însă prezenţa sa a rămas vie în sufletele tuturor.

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru aceste momente de har, păstorului nostru diecezan, episcopul Petru Gherghel, pentru salutul călduros şi îmbrăţişarea părintească pe care ni le-a transmis prin intermediul părintelui decan de Bacău Isidor Dâscă, dar şi pentru oportunitatea de a fi avut în mijlocul nostru chipul sfintei Fecioare reprezentat prin această icoană miraculoasă. Îi mulţumim, de asemenea, părintelui Isidor Dâscă pentru străduinţa cu care s-a dăruit pentru a ne introduce în taina credinţei şi a sfintei căsătorii şi tuturor acelora care ne-au fost alături, în mod special preoţilor pentru prezenţa la taina sfintei Spovezi şi la celebrările sfintelor Liturghii.

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]

Pr. Emanuel Lucaci