Peregrinatio Mariae - Oţeleni

În perioada 14-17 aprilie 2013, icoana Maicii Domnului de la Cacica a fost în pelerinaj în Parohia "Sfânta Ana" din Oţeleni. Au fost zile de binecuvântare şi de har în care credincioşii din Oţeleni s-au strâns în jurul Mamei cereşti.

În Duminica a III-a a Paştelui, noi, credincioşii din comunitatea Oţeleni, am avut deosebita plăcere de a primi în parohia noastră icoana sfintei Fecioare, Maica Domnului de la Cacica. În întâmpinarea icoanei, care a fost însoţită de către PS Aurel Percă încă de la Cacica, au mai ieşit primarul comunei Oţeleni, un grup de călăreţi, un convoi de maşini, dar şi un mare număr de credincioşi din comunitatea noastră.

În centrul satului, icoana a fost aşteptată de o mare mulţime de credincioşi nerăbdători, care vroiau să-i stea alături toate cele trei zile de popas, cât a stat icoana în parohia noastră. În întâmpinarea icoanei, o familie a prezentat un cuvânt de salut în numele întregii comunităţi. Această familie a condus icoana până la intrarea în Biserică, unde era aşteptată de către Preasfinţitul Aurel Percă, care a rostit un cuvânt de salut, fiind înconjurat de preoţii oaspeţi. După acest salut, icoana şi întreaga comunitate au intrat în Biserică, unde a început sfânta Liturghie.

Cuvântul de învăţătură al pr. Marcelin Rotaru pentru aceste zile sfinte a avut ca punct de placare parabola „fiilor risipitori” (unul pentru că a risipit averea tatălui său, iar celălalt pentru că a risipit dragostea tatălui. Părintele a insistat mult pe latura dintre relaţiile membrilor familiilor din ziua de azi şi de necesitatea ca fiecare să ajungă la cunoaşterea şi preţuirea dragostei Tatălui nostru Ceresc. Dragoste ce poate fi cunoscută mai uşor cu ajutorul Maicii Domnului. „Demnitatea şi respectul faţă de părinţi se învaţă din iubirea şi respectul faţă de Dumnezeu. Viaţa de familie trebuie inspirată de la familia sfântă de la Nazaret”.

În ajunul plecării icoanei, a fost organizată o procesiune prin comunitatea noastră, la care au participat, atât creştinii catolici, cât şi fraţii noştri ortodocşi, fiind însoţiţi de sunetele plăcute ale fanfarei.

După Liturghia de final, la care au participat preoţii din decanat, dar şi vecini, întreaga comunitate şi-a luat rămas bun de la icoana Maicii Domnului de la Cacica, purtând-o în procesiune spre acelaşi loc de unde fost primită, adică în centrul satului.

Maica Domnului s-a întors la Cacica, dar o copie a icoanei a rămas expusă în Biserica noastră şi astăzi, în acelaşi loc unde a fost icoana originală, pentru evlavia credincioşilor.

Părintele predicator a mulţumit comunităţii pentru modul în care au participat în aceste trei zile de har, plecând cu o impresie plăcută şi înălţătoare din comunitatea noastră.

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]

Sr. Amabilis