Habemus papam: Francisc

Noul papă este cardinalul argentinian Jorge Mario Bergoglio, 76 de ani, fost arhiepiscop de Buenos Aires. Este primul papă iezuit. Şi-a luat numele de Francisc, prima dată în istorie când un papă alege acest nume. Miercuri, 13 martie 2013, la ora 20.06 de pe coşul acoperişului Capelei Sixtine a ieşit fum alb, arătând că s-a făcut alegerea noului papă.

În cadrul conclavului început marţi, 12 martie, la Roma, cei 115 cardinali electori l-au ales după cinci scrutine pe al 266-lea suveran pontif. Clopotele bazilicii "Sfântul Petru" şi ale bisericilor din întreaga lume au sunat a sărbătoare. În Piaţa "Sfântul Petru" a fost explozie de bucurie. Viva il papa! a strigat mulţimea din piaţă.

Anunţul solemn al alegerii suveranului pontif şi al primei sale binecuvântări "urbi et orbi" a fost dat după o oră de cardinalul protodiacon Jean-Louis Tauran, care s-a prezentat în loja centrală a bazilicii vaticane şi a vestit solemn alegerea noului pontif: Annuntio vobis gaudium magnum: "Habemus papam" (Vă anunţ o mare bucurie: avem papă). Apoi i-a rostit numele: cardinalul Jorge Mario Bergoglio.

Puţin după aceea papa Francisc, precedat de cruce şi însoţit de câţiva cardinali, s-a prezentat la loja bazilicii de unde a salutat poporul şi a dat binecuvântarea. Sfântul Părinte a spus: "Fraţi şi surori, bună seara! Voi ştiţi că datoria Conclavului este de a da un episcop Romei. Se pare că fraţii mei cardinali s-au dus să-l ia de la capătul lumii (...). Înainte de toate aş vrea să fac o rugăciune pentru episcopul nostru emerit Benedict al XVI-lea (...). Şi acum începem acest drum, episcop şi popor, acest drum al Bisericii din Roma, cea care prezidează în caritate toate bisericile; un drum de fraternitate, de iubire, de încredere între noi. Să ne rugăm întotdeauna pentru noi: unii pentru alţii. Să ne rugăm pentru întreaga lume, pentru ca aceasta să devină o mare fraternitate (...). Înainte ca episcopul să binecuvânteze poporul, vă cer să vă rugaţi, pentru ca Domnul să mă binecuvânteze: rugăciunea poporului care cere binecuvântare pentru episcopul său. Faceţi în tăcere această rugăciune pentru mine".

Înainte să ajungă în balcon, după ce a fost ales în Capela Sixtină de cel puţin 77 dintre electori, cardinalul Bergoglio a fost întrebat de Giovanni Battista Re, decanul cardinalilor electori: "Accepţi alegerea ta canonică de suprem pontif?" După răspuns, l-a întrebat din nou: "Cu ce nume vrei să fii chemat?". Apoi a avut loc arderea buletinelor de vot şi semnalul cu fumul alb, pentru a face cunoscut lumii întregi că Biserica are un nou pontif roman.

Noul ales, însoţit de ceremonieri şi asistenţi, a mers în aşa-numita "cameră a lacrimilor" (sacristia), pentru a se îmbrăca cu haina albă papală. Întors în Capela Sixtină, papa a prezidat o celebrare a cuvântului. După rugăciunea finală, cardinalii au venit înaintea noului papă pentru a-şi exprima personal gestul de ascultare şi respect. După cântarea imnului "Te Deum", papa s-a oprit apoi în Capela Paulină, pentru o scurtă rugăciune personală în faţa preasfântului sacrament.

Sfânta Liturghie de inaugurare a pontificatului, cu participarea cardinalilor, a episcopilor, a preoţilor, a delegaţilor străini şi a multor credincioşi, a fost celebrată marţi, 19 martie, în solemnitatea Sfântului Iosif. În privinţa acestui aspect vom reveni în numărul următor al revistei.

Bucuria alegerii unui nou papă în Biserică i-a făcut pe mulţi credincioşi să se îndrepte spre Dumnezeu pentru a-i mulţumi. În catedrala din Iaşi, PS Petru Gherghel a prezidat o Liturghie de mulţumire, joi dimineaţă, 14 martie. La Liturghie au participat PS Aurel Percă şi preoţii de la catedrală. Preasfinţitul Petru a prezentat credincioşilor biografia noului pontif. "Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru darul papei Francisc", a spus păstorul diecezei. L-a citat pe Benedict al XVI-lea care a spus că "Biserica este a lui Isus Cristos" şi a subliniat că Dumnezeu este cel care orânduieşte lucrurile în Biserică. Apoi a adăugat: "Ne-am rugat în zilele premergătoare ca Dumnezeu să aleagă. Isus l-a ales şi l-a aşezat să fie în fruntea Bisericii sale, să-l urmeze pe sfântul Petru. Continuăm să ne rugăm ca el să fie un papă al tuturor, mai ales al celor lipsiţi şi săraci, care au nevoie de iubirea lui Dumnezeu". La final, Preasfinţitul a înălţat o rugăciune: "Dumnezeul nostru să-l binecuvânteze, Maica Sfântă să-l ocrotească, iar sfântul Francisc al cărui nume îl poartă să-l facă să fie o Evanghelie vie, cu o inimă deschisă şi iubitoare faţă de toţi. Doamne, ocroteşte, binecuvântează, ajută Biserica ta, întăreşte-l pe Sfântul Părinte Francisc în fruntea Bisericii noastre. Amin".

Mijloacele de comunicare au vorbit mult în zilele premergătoare despre viitorul papă şi au făcut multe pronosticuri. Toţi jurnaliştii (peste 5.000 au fost acreditaţi, de 26 de limbi şi 76 de ţări) au rămas surprinşi când au auzit numele noului papă. Cineva a comentat că "Duhul Sfânt nu a citit ziarele şi nu s-a uitat la televizor".

A impresionat când, imediat după alegere, papa Francisc s-a rugat pentru Benedict al XVI-lea şi a invitat la rugăciune: "Vă cer să vă rugaţi, pentru ca Domnul să mă binecuvânteze: rugăciunea poporului care cere binecuvântare pentru episcopul său. Faceţi în tăcere această rugăciune pentru mine". Impresionantă tăcerea mulţimii (peste o sută de mii de persoane) în rugăciune!

Toţi credincioşii sunt îndemnaţi să îl însoţească în continuare pe noul papă cu rugăciunea, fidelitatea şi afecţiunea lor.

Pr. Cornel Cadar

* * *

Cardinalul Jorge Mario Bergoglio s-a născut la Buenos Aires, la 17 decembrie 1936, dintr-o familie de origine italiană (piemonteză), cu cinci fii; tatăl lucra la căile ferate, iar mama era casnică.

A studiat şi a obţinut diploma de tehnician chimist, dar a ales apoi preoţia şi a intrat în seminarul din Villa Devoto, la 11 martie 1958, urmând noviciatul în cadrul Companiei lui Isus. A urmat studii umanistice în Cile şi în anul 1963, revenind la Buenos Aires, a urmat licenţa în filozofie la San Miguel. Între anii 1964 şi 1966 a fost profesor de literatură şi psihologie în Santa Fe şi în Buenos Aires. Din anul 1967 până în anul 1970 a studiat teologia în San Miguel, unde a urmat licenţa.

La 13 decembrie 1969 a fost sfinţit preot. În anii 1970 -1971 a urmat cel de-al treilea ciclu de "propandat" la Alcalá de Henares (Spania) şi, la 22 aprilie 1973, a făcut profesiunea perpetuă. A fost maestru de novici la Villa Barilari, San Miguel (1972-1973), profesor la Facultatea de Teologie şi mai apoi rector al Colegio Máximo şi paroh (1980-1986). La 31 iulie 1973 a fost ales superior provincial pentru Argentina, ocupând această funcţie 6 ani. În anul 1986 a mers în Germania, pentru a-şi finaliza teza de doctorat, însă a fost transferat în oraşul Cordoba ca director spiritual şi confesor în biserica Societăţii lui Isus.

La 20 mai 1992, Ioan Paul al II-lea l-a numit episcop titular de Auca şi auxiliar de Buenos Aires. La 27 iunie 1992 a fost consacrat episcop în catedrala din Buenos Aires. La 3 iunie 1997 a fost numit arhiepiscop coadiutor de Buenos Aires şi, la 28 februarie 1998, arhiepiscop de Buenos Aires. Devine primat de Argentina. A fost ordinarius pentru credincioşii de rit oriental rezidenţi în Argentina. A fost creat cardinal de Ioan Paul al II-lea, în consistoriul de la 21 februarie 2001.

* * *

Stema papei Francisc

Partea structurală

În trăsăturile esenţiale, Papa Francisc a decis să păstreze stema sa anterioară, aleasă încă de la consacrarea sa episcopală şi caracterizată de o simplitate liniară.

Partea structurală albastră este surmontată de simbolurile demnităţii pontificale, egale cu acelea voite de predecesorul Benedict al XVI-lea (mitra situată între cheile încrucişate de aur şi de argint, unite de un cordon roşu). În partea de sus este emblema ordinului de provenienţă a Papei, Societatea lui Isus: un soare strălucitor şi înflăcărat încărcat de literele, în roşu, IHS, monograma lui Cristos. Litera H este surmontată de o cruce; la extremitate, cele trei cuie în negru.

În partea de jos se află steaua şi floarea de nard. Steaua, după o veche tradiţie heraldică, o simbolizează pe Fecioara Maria, mama lui Cristos şi a Bisericii; în timp ce floarea de nard îl indică pe sfântul Iosif, patron al Bisericii universale. De fapt în tradiţia iconografică hispanică, sfântul Iosif este reprezentat cu o ramură de nard în mână. Punând în partea structurală aceste imagini, Papa a intenţionat să exprime propria evlavie deosebită faţă de Fecioara Preasfântă şi Sfântul Iosif.

Motoul: "Miserando atque eligendo"

Motoul Sfântului Părintre Francisc este luat din Omiliile sfântului Beda Venerabilul, preot (Om. 21: CCL 122, 149-151), care, comentând episodul evanghelic al chemării sfântului Matei, scrie: "Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me" (A văzut Isus un vameş şi de vreme ce l-a privit cu sentiment de iubire şi l-a ales, i-a spus: Urmează-mă).

Această omilie este un omagiu adus milostivirii divine şi este reprodusă în Liturgia Orelor din sărbătoarea sfântului Matei. Ea îmbracă o semnificaţie deosebită în viaţa şi în itinerarul spiritual al Papei. De fapt, în sărbătoarea sfântului Matei din anul 1953, tânărul Jorge Bergoglio a experimentat, la vârsta de 17 ani, într-un mod cu totul deosebit, prezenţa iubitoare a lui Dumnezeu în viaţa sa. Ca urmare a unei spovezi, şi-a simţit atinsă inima şi a simţit coborârea milostivirii lui Dumnezeu, care cu privire de iubire duioasă, îl chema la viaţa călugărească, după exemplul sfântului Ignaţiu de Loyola.

Odată ales episcop, ES Monseniorul Bergoglio, ca amintire a acestui eveniment care a marcat începuturile consacrării sale totale lui Dumnezeu în Biserica sa, a decis să aleagă, ca moto şi program de viaţă, expresia sfântului Beda miserando atque eligendo, pe care a voit s-o reproducă şi în propria stemă pontificală.