Peregrinatio Mariae - Izvoarele

Data de 28 februarie 2013 poate fi consemnată ca ziua în care papa (actualmente onorific) Benedict al XVI-lea a creat situaţia inedită de sede vacante în ceea ce priveşte oficiul petrin. Cârma nu a rămas abandonată, nici nu s-a trecut pe pilot automat. Şi asta pentru că Biserica nu este nicidecum o instituţie exclusiv pământească. Dimpotrivă, fiind un corp viu (trupul lui Cristos) şi având un suflet (Spiritul dătător de viaţă: Duhul Sfânt), a continuat şi continuă să dăinuie şi să acţioneze conform planului lui Dumnezeu. Impactul psihologic, mai ales pentru cei care simt împreună cu Biserica, conştientizează mereu că fac parte din Biserică şi se exprimă ca fiind Biserică, a fost cu siguranţă destul de accentuat. Chiar dacă a fost anunţat ca hotărâre definitivă cu ceva timp înainte (11 februarie 2013).

Ei bine, tocmai în acest context, în chiar seara acelei zile (28 februarie 2013) au început la Izvoarele (jud. Iaşi), în Parohia "Schimbarea la Faţă a lui Isus", misiunile populare programate în Anul dedicat Familiei şi cu specificul Anului Credinţei. Prin aceasta ne-am simţit adunaţi de Duhul Sfânt pentru momente deosebite de har, am evitat orice urmă de singurătate, abandonare sau derută şi am putut să ne rugăm cu mai multă înflăcărare pentru marea noastră familie: Biserica. Ba, mai mult, prin faptul că tot atunci a fost adusă în mijlocul nostru de către fraţii franciscani icoana Maicii Domnului de la Cacica, am putut strânge rândurile în jurul şi în prezenţa a tot ceea ce înseamnă pentru noi Mama noastră cerească, sfânta Fecioară Maria. Ei i-am încredinţat problemele cu care se confruntă familiile noastre creştine, grijile noastre ale tuturor şi neliniştile întregii creştinătăţi. Ne-am lăsat sensibilizaţi de predicile părintelui Viorel Ababei şi am folosit mijloacele sacramentale de har, mai ales Euharistia şi Pocăinţa. Iar la final, duminică, 3 martie 2013, am experimentat latura vizibilă a dimensiunii ecleziale, bucurându-ne de prezenţa şi de binecuvântarea arhierească a Preasfinţitului Aurel Percă.

Aşa am început şi primăvara calendaristică în primele zile ale lui Mărţişor, aşa ne-am aşezat mai bine pe şinele procesului de convertire propriu timpului de reculegere şi mortificaţie care este Postul Mare, aşa ne-am încărcat bateriile şi ne-am luat avânt spre celebrarea misterului pascal şi spre împlinirea lucrării de mântuire în viaţa noastră şi a comunităţii de credinţă pe care o alcătuim. Dumnezeu să ne ajute să perseverăm, iar sfânta Biserică să fie mereu în paza sa!

Pr. Cristian Chinez